Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 5 / 2009 w sprawie sposobu odbywania służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza

 

ZARZĄDZENIE   Nr  5  / 2009

DYREKTORA   SZKOŁY   PODSTAWOWEJ  NR  1   W  LUBANIU

z dnia   25 czerwca 2009 roku

 

w sprawie sposobu odbywania służby przygotowawczej

w Szkole Podstawowej Nr 1  w Lubaniu

 

Na podstawie art. 18 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

Zarządzam , co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadzam  w Szkole Podstawowej Nr 1 w  Lubaniu system przygotowania pracowników    

     samorządowych podejmujących pracę w szkole , zwany dalej „służbą przygotowawczą”.

 

2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób podejmujących

     po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym

     w Szkole Podstawowej Nr 1, do należytego wykonywania obowiązków pracownika       

     samorządowego na zajmowanym stanowisku pracy.

 

3. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę rozumie się osobę, która nie była wcześniej

     zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

     (Dz. U. z 2008 nr 223 poz.1458), na czas nieokreślony albo określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie

     odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

4. Służba przygotowawcza odbywa się w formie samokształcenia, szkoleń wewnętrznych, zajęć      

    praktycznych prowadzonych przez merytorycznie przygotowanych pracowników szkoły oraz    

    szkoleń prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe.

 

5. Pracownik odbywa służbę przygotowawczą zgodnie z „Programem służby przygotowawczej”

     ustalonym przez bezpośredniego przełożonego ( specjalistę  ds. kadr , dyrektora ).

 

6. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące.

 

7. Zajęcia w ramach służby przygotowawczej, prowadzone są w godzinach pracy pracownika w     

     miejscu wskazanym przez organizatora, zgodnie z harmonogramem służby przygotowawczej.

 

8. Służbę przygotowawczą kończy sprawdzian wiedzy, który ma formę ustną (pisemną ). W celu

    dokonania oceny pracownika powoływana jest komisja egzaminacyjna.

 

9. Po ustaleniu przez komisję egzaminacyjną oceny, pracownik otrzymuje zaświadczenie o    

    ukończeniu służby przygotowawczej z wynikiem pozytywnym lub wynikiem negatywnym.

 

10. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

§ 2

 

1. Specjalista ds. kadr ( dyrektor, referent  szkoły ) jest odpowiedzialny za  planowanie  i   

     organizację przebiegu służby przygotowawczej.

 

2. Specjalista ds. kadr ( dyrektor, referent szkoły ):

1) prowadzi dokumentację związaną z przebiegiem służby przygotowawczej;

2) organizuje harmonogram zajęć praktycznych i szkoleń;

3) organizuje egzaminy;

4) informuje pracowników o terminach wykładów  i szkoleń oraz udziela wszechstronnej  

    pomocy w dostępie do źródeł merytorycznych z zakresu służby przygotowawczej.

 

§ 3

 

            Nadzór nad planowaniem i realizacją treści programowych służby przygotowawczej oraz organizacją egzaminów sprawuje wicedyrektor.

 

§ 4

 

            Szczegółowy tryb odbywania służby przygotowawczej określa Regulamin Służby Przygotowawcze j w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu, stanowiący załącznik nr 1 do  zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

                                                                                                                                Dyrektor szkoły

 

 

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2011-03-07 10:12:32
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2011-03-07 10:14:14
Ostatnia zmiana:2011-03-07 10:35:56
Ilość wyświetleń:2619
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij