Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 21/2013 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

 ZARZĄDZENIE  NR 21/2013

DYREKTORA   

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

 

Na podstawie :

  1. Art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości                      ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330,z późn. zm.)

 

  1. Art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

 

  1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 289).

 

  1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji  wydatków strukturalnych ( Dz. U. z 2010  r. Nr 44, poz. 255).

 

  1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku                               w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283).

 

  1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe                                    (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) 

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Zatwierdzam i wprowadzam  do użytku wewnętrznego:

1.  Zasady (politykę) rachunkowości w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki                            w Lubaniu obejmującą:

1)    Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2)    Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3)    Zakładowy plan kont, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

4)     Zasady ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów                  i pasywów, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

5)    Opis systemu informatycznego oraz archiwizacja dokumentów, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

2. Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników, z tytułu powierzonych im obowiązków,  do zapoznania się                     z ww. Instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej szkoły.

 

 

 

§ 4.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu z dnia 28.04.2011r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązują od dnia 01.01.2014r., podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.

                                                                                        

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

w Lubaniu

mgr Beata Myśliwiec

 

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2014-03-26 15:01:21
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2014-03-26 15:03:08
Ostatnia zmiana:2014-03-26 15:03:08
Ilość wyświetleń:1271
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij