Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 3 /2017 z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy pierwszej

Zarządzenie   nr      3 /2017

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 24 marca 2017r.

 

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego   uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu na rok  szkolny 2017/2018.

 

 

 

 

 

Zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Wprowadzam do stosowania harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu na rok  szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                                              Szkoły Podstawowej nr 1

                                                                                                                               im. Tadeusza Kościuszki

                                                                                                                                          w Lubaniu                                              


    Załącznik 1

Do Zarządzenia nr  3/2017 z dnia 24 marca 2017r.

 

 

HARMONOGRAM   POSTĘOPWANIA REKRUTACYJNEGO  UCZNIÓW  DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W LUBANIU NA ROK  SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa prawna:

-        Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 60), art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

-      Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Miejską Lubań.

1.        Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 przyjmuje się dzieci:

a)      urodzone w 2010 r.,

2.        Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor.

3.        Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a)      dzieci zamieszkałe (zameldowane na pobyt stały)  w obwodzie szkoły  - z urzędu,

b)      dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – na podstawie podania rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.  Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego  oddziału.

4.        Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły  przyjmuje się po przeprowadzeniu  postępowania   rekrutacyjnego.

5.        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi Dyrektor szkoły oraz 2 przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców.

6.        Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:     

a)      rodzeństwo uczęszczające do szkoły

b)      rodzice pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań

c)      miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

d)      w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

7.        W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów będą brane pod uwagę:       

a)      data wpłynięcia podania i karty zgłoszenia,

b)      szczególne sytuacje losowe.

8.    Oddziały klasowe tworzy się, biorąc pod uwagę:   

a)      liczebność oddziałów -  do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawi rezerwę  wolnych miejsc, uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego,                                                                                                                                                                                                                                    

b)      rok i miesiąc urodzenia dziecka,

c)      inne wskazania.

9.  Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu  :

 

lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.04.2017r.-14.04.2017r.

05.06.2017r-12.06.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18.04.2017r.-02.05.2017r.

13.06.2017r.-19.06.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutację listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

04.05.2017r. do godz. 1400

20.06.2017r. do godz.1400

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05.05.2017r.- 08.05.2017r.

21.06.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutację listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

09.05.2017r.

22.06.2017r.

 

10.W trakcie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

a)    dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,

b)   dokument zawierający PESEL dziecka,

c)    karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej,

d)   podanie – w razie zapisu dziecka spoza obwodu szkoły,

11. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  rodzice/ opiekunowie  prawni/ zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.     

12. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Załączniki

Zarządzenie nr 3 (326.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2017-03-28 10:58:59
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2017-03-28 11:01:59
Ostatnia zmiana:2017-03-28 11:01:59
Ilość wyświetleń:635
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij