Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 1 /2018 w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego 2018/2019

Zarządzenie   nr      1 /2018

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

z dnia 15 lutego 2018r.

 

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego   uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu na rok  szkolny 2018/2019.

 

 

 

 

 

Zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Wprowadzam do stosowania Harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  uczniów  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu na rok  szkolny 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

w Lubaniu

 


 

    Załącznik 1

Do Zarządzenia nr  1/2018  z dnia 15 lutego 2018r.

 

 

HARMONOGRAM   POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  UCZNIÓW  DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  W LUBANIU NA ROK  SZKOLNY 2018/2019

 

Podstawa prawna:

-        Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe                       ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)

-      Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

1.        Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 przyjmuje się dzieci:

a)      urodzone w 2011 r.,

2.        Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor.

3.        Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a)      dzieci zamieszkałe (zameldowane na pobyt stały)  w obwodzie szkoły  - z urzędu,

b)      dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – na podstawie podania rodzica/opiekuna prawnego, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.  Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego  oddziału.

4.        Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły  przyjmuje się po przeprowadzeniu  postępowania   rekrutacyjnego.

5.        Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi Dyrektor szkoły oraz 2 przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców.

6.        Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:     

a)      rodzeństwo uczęszczające do szkoły

b)      rodzice pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań

c)      miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

d)      w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

 

 

7.        W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów będą brane pod uwagę:       

a)      data wpłynięcia podania i karty zgłoszenia,

b)      szczególne sytuacje losowe..

8.  Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu  :

 

lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.02.2018r.-03.04.2018r.

11.06.2018r-15.06.2018r.

2.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.04.2018r.-13.04.2018r.

18.06.2018r.-20.06.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutację listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.04.2018r. do godz. 1500

21.06.2018r. do godz.1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17.04.2018r.- 20.04.2018r.

22.06.2018r.-25.06.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutację listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

23.05.2018r. do godz. 1500

22.06.2017r.

 

9.        W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji można wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy  przyjęcia dziecka do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia  wpłynięcia wniosku.

10.    W trakcie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

a)    dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,

b)   dokument zawierający PESEL dziecka,

c)    karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej,

d)   podanie – w razie zapisu dziecka spoza obwodu szkoły,

11.    W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie  rodzice/ opiekunowie  prawni/ zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.     

12.    Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

 

Załączniki

karta zgłoszenia kl.I - obwód spoza szkoły (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta zgłoszenia kl.I - obwód szkoły (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie (492.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2018-02-19 09:48:17
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2018-02-19 09:51:06
Ostatnia zmiana:2018-02-21 10:15:25
Ilość wyświetleń:733
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij