Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 3 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie regulacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, rzeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie  Nr 3  /2020

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

z dnia 24 marca  2020 r.

w sprawie regulacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 KN (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 r. poz.493)

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Od 25 marca 2020 roku ustala się nowy plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów, który widnieje w dzienniku elektronicznym i będzie obowiązywał od 25 marca 2020 r. do odwołania.

Uwagi proszę kierować na adres mailowy Dyrektora Szkoły  b.mysliwiec.sp1luban@gmail.com

§ 2

 

Od 25 marca obowiązuje następujący sposób realizacji zadań :

1.      W dzienniku elektronicznym, w zakładce zadania domowe (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w terminie od 23.03.2020) należy wpisać temat zajęć (link do lekcji on-line z wykorzystaniem platformy zoom, classroom, lub innej).

2.      Zajęcia on-line powinny trwać do 15 minut (dotyczy również nauczycieli w-f) i obejmować wytłumaczenie zagadnień, sprawdzenie obecności (wstawienie zn), przekazanie lub udostępnienie  zadań do samodzielnej pracy dostosowane do możliwości uczniów. Dopuszcza się prowadzenie zajęć do 45 minut z przedmiotów ścisłych. Wykonanie obowiązkowych zadań nie powinno przekraczać
30 minut. Należy unikać platform, które zmuszają dziecko do wielokrotnego logowania się.

3.      Od 25.03.2020 r. należy dostosować rozkład materiału, realizację podstawy programowej oraz programu nauczania do panujących warunków nauczania, uwzględniając psychofizyczne i techniczne możliwości ucznia, a także bezpieczeństwo ucznia w sieci.

4.      Od 24 marca 2020 r. obowiązują nowe kryteria oceniania i sposób weryfikacji wiedzy. Opracowane kryteria i sposób weryfikacji wiedzy należy przesłać poprzez dziennik elektroniczny rodzicom do dnia 25 marca 2020 r.

5.      Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach on-line lub nie pobiera ze szkoły wersji papierowej realizowanych zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w terminie wskazanym przez dyrektora szkoła. Materiał do sprawdzianu obejmować będzie zagadnienia i treści realizowane z pozostałymi uczniami w czasie realizacji zdalnego nauczania. Egzamin będzie odbywał się on-line, na platformie wskazanej przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasady samodzielnej pracy ucznia.

6.      Zmianie ulegają : tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych (§ 133 statutu), przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego (§ 134 statutu), sprawdzian wiadomości i umiejętności
w trybie odwoławczym (§ 135 statutu), przeprowadzanie egzaminu poprawkowego (§ 136 statutu). Zmiana dotyczy jedynie sposobu przeprowadzenia egzaminu na czas zdalnego nauczania. Sposób został opisany w punkcie 5).

7.      Wszyscy nauczyciele mają obowiązek dokumentowania realizacji zadań
w dzienniku elektronicznym, zapisując temat lekcji, frekwencję (skrót zn), wystawiając oceny. Należy również dokumentować współpracę z rodzicami i dziećmi.

8.      Nauczyciele powinni kontaktować się z uczniem poprzez dziennik elektroniczny, classrooom, zoom, werbinarium.

9.      Każdy nauczyciel codziennie jest dostępny dla rodziców w godz. 14.00-15.00 na dzienniku elektronicznym i odpowiada na maile, rozwiązuje problemy.

10.  Nauczyciele, którzy mają problem ze skontaktowaniem się z uczniem,  przekazują taką informacje pedagogowi i korzystają z jego pomocy.

11.  Rodzicom przysługuje wsparcie udzielane codziennie telefonicznie przez pedagogów szkoły w godz. 14.00-15.00.

12.  Pedagodzy współpracują z nauczycielami biblioteki w celu udostępniania rodzicom i dzieciom wersji papierowej zajęć zdalnego nauczania.

13.  Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagogów należy realizować przez platformę zoom, nie przekraczając zalecanego 15 minutowego kontaktu audiowizualnego.

14.  Nauczyciele mogą świadczyć pracę w klasopracowniach na terenie szkoły
w godz. od 8.00-15.00, jeżeli nie mają możliwości technicznych w domu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

                w Lubaniu

    mgr Beata Myśliwiec

 

Załączniki

zarz nr 3 2020 (799.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2020-03-24 14:58:19
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2020-03-24 15:05:05
Ostatnia zmiana:2020-03-24 15:05:24
Ilość wyświetleń:55
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij