Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE   Nr  6/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBANIU

z dnia 30 marca 2020 r.

 

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej  Nr1  im Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas prowadzenia zdalnego nauczania z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                  i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r, poz. 1148) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 3.

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są zaliczane do tygodniowego wymiaru zajęć, jeżeli:

a)    zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu Dyrektora z dnia 25 marca 2020 r.  w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty.

b)   nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej lub papierowe,

c)    każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,

d)   nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit.c,

e)    nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach,

f)    w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - nauczyciel współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g)    w przypadku pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego nauczyciel prowadzi zajęcia wspierania uczniów i konsultacje w godzinach wskazanych w harmonogramie pracy szkoły;

h)   w przypadku nauczycieli świetlicy i bibliotekarzy uczestniczy w prowadzeniu zajęć, o których mowa w lit. a – c. 

2.       Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust.1 lit.e może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji t.j. e-dziennika wskazanego
w Zarządzeniu Nr 3 Dyrektora z dnia 24.03.2020 r. w sprawie regulacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonego.

 

3.      Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor na podstawie opracowań przez poszczególnych nauczycieli i zapisanych w e-dzienniku w zakładce – zadania domowe.

 

§ 4.

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż 25 % zajęć ogółem prowadzonych w danej klasie
w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły.  

§ 5.

Rozliczanie godzin pracy nauczycieli i kontrolę dziennika elektronicznego powierza się wicedyrektorowi szkoły. 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                   Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki

                w Lubaniu

    mgr Beata Myśliwiec

 

                                       

Załączniki

zarzadzenie_nr_6_2020 (851.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2020-04-22 14:42:27
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2020-04-22 14:44:36
Ostatnia zmiana:2020-04-22 14:44:42
Ilość wyświetleń:77
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij