Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz rodzicem ucznia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA I KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z UCZNIEM

ORAZ RODZICEM / OPIEKUNEM PRAWNYM UCZNIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw.

"RODO", Administrator Danych informuje, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki reprezentowana

przez Dyrektora Szkoły.

Z administratorem danych można się kontaktować:

(1) pod adresem korespondencyjnym : ul. Adama Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

(2) pod adresem poczty elektronicznej : lubansp1@wp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Lubań jest Pan Ryszard Skowron.

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem

ochrony danych:

(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl

(2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem : inspektor ochrony danych

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe na podstawie obowiązku prawnie ciążącego

w celu:

zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz rodzicem/opiekunem prawnym

ucznia.

Ponadto administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje : imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia, rodzica /

opiekuna prawnego

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

(1) art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO,

(2) art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

(3) art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z art. 30b ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zgodnie z § 1 wydanego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia-

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

łaniem i zwalczaniem COVID-19.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Administrator danych może ujawnić dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do prowadzenia nauczania zdalnego.

Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator będzie

przechowywane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania,

a następnie archiwizował zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

(1) Posiada Pani / Pan prawo:

? dostępu (art. 15. RODO),

? do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

? do sprostowania (art. 16 RODO),

? do sprzeciwu (art. 21 RODO),

? do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

? do cofnięcia zgody.

(2) Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się,

wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa

i w jaki zakresie chce skorzystać.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący

sposób:

(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

INFORMACJA O WYMOGU PRAWNYM

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z wyżej wymienionym

celu

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

Załączniki

[SP1_06]_Klauzula informacyjna_dotycząca zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz rodzicem ucznia (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2020-04-14 14:05:00
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2020-04-14 14:06:22
Ostatnia zmiana:2020-04-14 14:06:40
Ilość wyświetleń:121

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij